Kredietrapport

Een kredietrapport (ook wel credit report) is een uitgebreid rapport dat inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Het rapport wordt samengesteld met gegevens uit verschillende bronnen en analyses. Met deze gegevens kan de aanvrager van het rapport beslissen of hij al dan niet in zee wil gaan met een klant. Je ziet met zo’n rapport meteen welke risico’s er verbonden zijn aan een samenwerking én welke voorwaarden het beste zouden passen bij die samenwerking.Ik wil een kredietrapport aanvragen

Wat staat er in een kredietrapport?

Een uitgebreid kredietrapport geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Tevens worden er in een kredietrapport andere zaken beschreven, zoals de bedrijfsstructuur, eventuele negatieve berichten in de media, de ontwikkeling van een bedrijf en hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen (zogenaamde benchmarks).

Met al deze informatie wordt vervolgens een kredietlimiet met een kredietscore vastgesteld. Aan de hand hiervan kun jij als ondernemer een goede inschatting maken van de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van jouw zakenpartner. Hier kan dus een hoop ellende mee bespaard worden!

Waarom vraag je een kredietrapport aan?

Er zijn verschillende redenen om een kredietrapport op te vragen. Wij noemen er 3. 

  1. Je cashflow beschermen
    Late betalers en wanbetalers hebben een grote invloed op de cashflow van een bedrijf en kunnen er zelfs voor zorgen dat een bedrijf failliet gaat. Een rapport kan gebruikt worden om dit soort financiële risico’s te beperken.
  2. Kleine investering, groot rendement
    Het opvragen van een rapport is relatief goedkoop in verhouding tot het risico dat je loopt bij wanbetaling van een groot bedrag. Deze kleine investering kan je op de langere termijn dus heel veel opleveren.
  3. Tijdsbesparing
    In een kredietrapport kun je vooraf zien wat het betaalgedrag is van een klant. Betaalt de klant altijd keurig op tijd of wacht hij vaak net even een paar weken extra? Met het opvragen van een rapport voorkom je dat jij straks wekenlang achter een klant aan moet zitten om jouw verdiende geld te krijgen. In plaats daarvan houd je meer tijd over voor je eigen werkzaamheden.

Kortom: voorkomen is beter dan genezen. Weten met wie je zaken doet kan je een hoop ellende besparen. Het opvragen van een rapport bij nieuwe klanten is dus geen overbodige luxe.

Bij Debitan kun je tegen extra kosten een credit report opvragen. 


Neem contact met ons op