Aanmaning

Wat is een aanmaning?

Met een aanmaning verzoek je je debiteur om zijn betalingsverplichting na te komen. Je verstuurt een aanmaning wanneer een betalingsherinnering en nabellen geen effect hebben gehad. Een aanmaning verstuur je in principe alleen wanneer de betalingstermijn verstreken is, de klant is herinnerd, en er nog steeds geen zicht is op de betaling. 

aanmaning

Begin je er liever niet aan?

Wanneer verstuur je een aanmaning?

Voordat je een aanmaning verstuurt, heb je vaak al enige tijd contact met je debiteur (gehad) over de onbetaalde factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn, verstuur je eerst een vriendelijke betalingsherinnering. Na een aantal dagen kun je de herinnering telefonisch nog eens herhalen. Reageert de debiteur niet op de herinnering en heb je nog steeds geen betaling ontvangen? Dan kun je een eerste aanmaning versturen. Deze is dwingender van toon dan de betalingsherinnering. Hierin zet je ook de consequenties van het niet betalen. Weer 14 dagen later volgt er eventueel nog een laatste telefonische poging. Daarna kun je ervoor kiezen de factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Hanteer je een betalingstermijn van 14 dagen? Dan ziet dat er zo uit: 

 • Betalingsherinnering:                 
 • Telefonische herinnering:          
 • Aanmaning:                                  
 • Laatste telefonische poging:   

15 dagen na factuurdatum
21 dagen na factuurdatum
30 dagen na factuurdatum
44 dagen na factuurdatum


Herinneringen en aanmaningen automatiseren

Hoe verstuur je ‘m?

Een aanmaning kun je zowel per mail als (aangetekende) brief versturen. Om er zeker van te zijn dat je debiteur hem ook ontvangt, kun je het bericht ook op allebei de manieren verzenden. Via Whatsapp of sms kan ook tegenwoordig. Zorg er wel voor dat je altijd iets zwart op wit hebt staan, voor het geval de boel uit de hand loopt en er een gerechtelijke procedure volgt. 

Wat zet je er in?

In een aanmaning verzoek je je debiteur op dwingende wijze om alsnog je factuur te betalen. Hierbij meld je de termijn waarbinnen dit moet gebeuren. Dit zet je er allemaal in: 

 • factuurnummer;
 • factuurdatum;
 • afgenomen product en/of dienst;
 • eerdere herinneringsdata;
 • openstaand bedrag;
 • eventuele rentekosten;
 • betalingstermijn;
 • IBAN rekeningnummer waarop de betaling moet worden bijgeschreven;
 • consequenties die volgen bij het uitblijven van de betaling.