RIS Matching (vroegsignalering)

Bron: VNG

RIS Matching is een webapplicatie die signalen over betaalachterstanden verzamelt en matcht. RIS staat voor RaadsInformatieSysteem.
Deze signalen worden doorgegeven via verschillende dataleveranciers vanuit lokale of landelijke partners. Dat zijn niet alleen woningcorporaties, maar ook zorgverzekeraars en energie- en waterbedrijven. Dit valt allemaal onder het kopje preventie en vroegsignalering van schulden. Met al deze gegevens heb je duidelijk in beeld hoe urgent een situatie is.

Sinds 1 januari 2021 is de wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. De vroegsignalering van schulden op basis van signalen van derden is nu een wettelijke taak van gemeenten geworden. Op signalen van nutsbedrijven, zorgverzekeraars en andere grote leveranciers benaderen gemeenten inwoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden.

Wanneer de gegevens over de betaalachterstanden zijn verzameld en gematcht, kan de gemeente waarin de betreffende inwoner woont proactief contact opnemen om hulp aan te bieden. Op deze manier voorkomen we samen dat de schuldenlast problematisch wordt, wat niet alleen vervelend is voor de betreffende persoon, maar wat ook zorgt voor hogere maatschappelijke kosten.

Afhankelijk van de gemeente wordt gewerkt met RIS Matching of BKR VPS.