Home | Cookie statement

Cookie statement

Dit cookie statement beschrijft de cookies waarvan Debitan B.V. (hierna ook: “Debitan” of “we” en “ons”) gebruikt maakt via de website www.debitan.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Debitan?

Analytics Cookies Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Debitan gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieden van deze analytics diensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Debitan verstrekt. Debitan krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Debitan maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

a. We hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.

Verwijderen cookies.

De toestemming die je hebt gegeven aan Debitan voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfuncties van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je bovengemelde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.