BKR VPS (vroegsignalering)

Bron: VNG

BKR VPS staat voor Vindplaats van Schulden. Het systeem van BKR is een manier om gemeenten inzicht te geven in schulden van inwoners, vroegsignalering.
Vroegsignalering is dé manier om te voorkomen dat betaalachterstanden oplopen en mensen écht in de problemen komen. Dit is niet alleen fijner voor de mensen zelf, maar het helpt ook de maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen én het zorgt ervoor dat schuldeisers sneller hun geld krijgen.

Sinds 1 januari 2021 is de wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. De vroegsignalering van schulden op basis van signalen van derden is nu een wettelijke taak van gemeenten geworden. Op signalen van nutsbedrijven, zorgverzekeraars en andere grote leveranciers benaderen gemeenten inwoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Afhankelijk van de gemeente gebruiken ze daarvoor RIS Matching of BKR VPS.

Stichting BKR registreert betaalachterstanden. Met VPS brengt ze deze achterstanden van consumenten bij drinkwaterbedrijven, verhuurders, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars in kaart. Zij kunnen via VPS deze achterstanden aanleveren, waarna gemeenten deze kunnen inzien. Vervolgens kunnen ze zelf besluiten om proactief in actie te komen.

BKR VPS is gekoppeld aan Debitan, zodat je via de debiteurenadministratie ook eenvoudig melding kunt maken van betaalachterstanden. Dit komt dan rechtstreeks terecht in de database van VPS, waar de betreffende gemeente toegang heeft tot de informatie.