Cashflow

De Cashflow is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode, zoals over het afgelopen kwartaal of jaar. In de bedrijfseconomie staat cashflow voor de in- en uitstroom van liquide middelen. Zijn er meer inkomsten dan uitgaven? Dan is de cashflow positief. Is het andersom? Dan is ‘ie negatief. In Nederland hebben we het ook wel over de kasstroom of geldstroom. Dit staat los van winst of verlies maken. Wanneer je veel openstaande facturen hebt, kun je bijvoorbeeld best winst maken over een periode, terwijl je cashflow negatief is. De winst wordt positief wanneer je de factuur stuurt. De cashflow wordt pas positief als die factuur ook betaald is.

cashflow

Wil jij je cashflow verbeteren?

Zelf berekenen

Door je kasstroom te berekenen, weet je precies hoe je er voorstaan, financieel gezien.

Dit is de formule:

Cashflow = inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom

Gevolgen negatieve of positieve kasstroom

Een negatieve kasstroom betekent dat er meer geld uit gaat, dan er het bedrijf binnenkomt. Dit kan betekenen dat je niet meer aan je eigen betalingsverplichtingen kunt voldoen en geld moet lenen (wat weer geld kost). Op de korte termijn is dat niet zo erg, maar op de lange termijn heeft dat zeker consequenties. Niemand zit tenslotte te wachten op een faillissement.

Bij een positieve kasstroom komt er meer geld binnen dan er uit gaat. Je kunt aan je eigen betalingsverplichtingen voldoen en misschien zelfs sparen of investeren.

Oorzaken negatieve kasstroom

Wanneer er meer geld de onderneming verlaat dan er binnenkomt, dan moet je gaan kijken naar de oorzaken hiervan. Zo kun je schakelen voordat er problemen ontstaan. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Je verkoopt minder tegen te lage prijzen;
  • Facturen worden te laat betaald.

Dit laatste kun je opvangen met strak debiteurenbeheer. Probeer het gratis!


Ontdek wat strak debiteurenbeheer doet met jouw cashflow!