Invoice

Invoice betekenis

‘Invoice’ is de Engelse benaming voor ‘factuur’ of ‘factureren’. Om de vraag ‘Wat is een invoice’ te kunnen beantwoorden, kunnen we dus tevens de vraag ‘Wat is een factuur’ beantwoorden. Een factuur is een schriftelijk document met een lijst van de geleverde goederen/diensten en wat hiervoor betaald dient te worden. Tevens wordt het totaalbedrag dat betaald dient te worden op een factuur vermeld en binnen welk termijn. Een factuur mag pas als zodanig bestempeld worden, wanneer er aan bepaalde wettelijke eisen voldaan wordt.

Wat moet er op een factuur staan?

Jouw volledige bedrijfsnaam en die van de afnemer. Je vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.

Je dient het volledige adres van jou en dat van jouw afnemer te vermelden. Het adres dat je moet vermelden is het adres waar de onderneming feitelijk gevestigd is. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. Jouw btw-nummer en KvK nummer dienen op de factuur vermeld te staan. Ook de datum waarop de factuur is uitgereikt met een opeenvolgende nummering.

Er dient ook een duidelijke specificatie op te staan van de aard van de goederen of diensten die u heeft geleverd. Ook de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die je hebt geleverd en de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling.

[cta-1]

Het bedrag dat je in rekening brengt voor de door jou geleverde goederen of diensten, exclusief btw en of je levert met verschillende btw-tarieven. De verschillende bijbehorende bedragen dien je dan apart te vermelden.

Uiteraard dient ook op de factuur te vermelden wat de betaalwijze is. Dit kan zijn op rekening, via automatische incasso of middels online betaalmogelijkheden. Ook is de betaaltermijn verstandig om te vermelden alsmede de verwijzing naar eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Invoice software

Er zijn verschillende facturerings software in de omloop waarmee je eenvoudig facturen kunt versturen. Ook Debitan biedt je dergelijke factuur software. Tevens is het mogelijk dit onderdeel binnen het bedrijfsproces volledig bij ons uit te besteden. Bij Debitan kun je onze facturatie software gratis uitproberen.

E-invoice

E-invoice of e-invoicing is de afkorting voor het Engelse ‘Electronic Invoicing’ (Elektronisch factureren). In het Nederlands wordt dit doorgaans e-factuur of e-facturatie genoemd. E-invoicing is de afkorting voor het Engelse ‘Electronic Invoicing’ (Elektronisch factureren).