Factuur

Wat is een factuur? Een verkoopfactuur is een factuur die men verstuurt wanneer er een product of dienst is geleverd aan een andere onderneming, dit is wettelijk verplicht. Ook kan de factuur gestuurd worden aan een particulieren. Het versturen van een verkoopfactuur aan particulieren is niet verplicht, maar in veel gevallen wel gewenst en/of gebruikelijk.

Verkoopfacturen kunnen gemaakt worden in verschillende systemen of speciaal daarvoor ontwikkelde systemen. De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan een factuur. Hieronder geven wij de wettelijk factuur vereisten weer.

Wat moet er op een factuur staan

Jouw volledige bedrijfsnaam en die van de afnemer. Je vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat.

Je dient het volledige adres van jou en dat van jouw afnemer te vermelden. Het adres dat je moet vermelden is het adres waar de onderneming feitelijk gevestigd is. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. Jouw btw-nummer en KvK nummer dienen op de factuur vermeld te staan. Ook de datum waarop de factuur is uitgereikt met een opeenvolgende nummering.

[cta-3]

Er dient ook een duidelijke specificatie op te staan van de aard van de goederen of diensten die je heeft geleverd. Ook de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die je hebt geleverd en de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling

Het bedrag dat je in rekening brengt voor de door jou geleverde goederen of diensten, exclusief btw en of je levert met verschillende btw-tarieven. De verschillende bijbehorende bedragen dien je dan apart te vermelden.

Uiteraard dient ook op de factuur te vermelden wat de betaalwijze is. Dit kan zijn op rekening, via automatische incasso of middels online betaalmogelijkheden. Ook is de betaaltermijn verstandig om te vermelden alsmede de verwijzing naar eventueel van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Factureren met Debitan

Binnen Debitan kun je eenvoudig facturen verzenden die voldoen aan de voorgaande eisen. Ook kun je gebruik maken van alle mogelijke betaalfaciliteiten om jouw factuur snel en eenvoudig betaald te krijgen. Dit is natuurlijk ook een perfecte service aan jouw afnemers. Hiermee helpen wij jou met het structureren en verkorten van de order to cash cyclus met minder kosten en meer inzicht. Om een gezonde debiteurenadministratie te draaien is het noodzakelijk dat je overzicht hebt in de actuele stand van zaken met betrekking tot jouw debiteuren. Welke debiteuren hebben er al betaald en welke nog niet? Met onze debiteurenbeheer software pakketten heb je ten alle tijden dit overzicht, 24 uur per dag, 7 dagen per week.