Wat is een credit report?

Een credit report (kredietrapport) is een uitgebreid rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Op basis van deze informatie kan een aanvrager ten eerste beslissen om wel of niet in zee te gaan met een klant. Tevens zie je meteen welke risico’s eraan verbonden zijn en welke voorwaarden het beste passen bij een eventuele samenwerking.

Wat staat er in een credit report?

Een uitgebreid credit report geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Tevens worden er in een credit report andere zaken beschreven, zoals de bedrijfsstructuur, eventuele negatieve berichten in de media, de ontwikkeling van een bedrijf en hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen (zogenaamde benchmarks).

Met al deze informatie wordt vervolgens een kredietlimiet met een kredietscore vastgesteld. Aan de hand hiervan kun je als ondernemer een goede inschatting maken van de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van je zakenpartner. Hier kan dus een hoop ellende mee bespaard worden!

Redenen om een credit report op te vragen:

Om een kredietrapport op te vragen zijn verschillende redenen te geven. Hieronder noemen we er 3.

  1. Wanbetalingen grootste oorzaak bedrijfsfaillissementen
    Late betalers en wanbetalers hebben een grote invloed op de cashflow van een bedrijf en kunnen er zelfs voor zorgen dat een bedrijf failliet gaat. Een rapport kan gebruikt worden om dit soort financiële risico’s te beperken.
  2. Kleine investering, groot rendement
    Het opvragen van een rapport is relatief goedkoop in verhouding tot het risico dat je loopt bij wanbetaling van een groot bedrag. Deze kleine investering kan je op de langere termijn dus heel veel opleveren.
  3. Meer tijd voor eigen werkzaamheden
    In een kredietrapport kun je vooraf zien wat het betaalgedrag is van een klant. Betaalt de klant altijd keurig op tijd of wacht hij vaak net even een paar weken extra? Met het opvragen van een rapport voorkom je dat je straks wekenlang achter een klant aan moet zitten om jouw verdiende geld te krijgen. In plaats daarvan houd je meer tijd over voor je eigen werkzaamheden.

Kortom: voorkomen is beter dan genezen. Weten met wie je zaken doet kan je een hoop ellende besparen. Het opvragen van een rapport bij nieuwe klanten is dus geen overbodige luxe.

Bij Debitan kun je tegen extra kosten een kredietrapport opvragen. Neem voor meer informatie contact met ons op.