Ik heb een aanmaning ontvangen, wat nu?

Heb je een aanmaning ontvangen? Ga dan zo snel mogelijk over tot betaling. Hiermee voorkom je een eventuele gerechtelijke incasso procedure bij de rechtbank en dat de kosten oplopen. Ben je het niet eens met de openstaande factuur? Maak dan direct na ontvangst schriftelijk bezwaar.

Wat is een aanmaning?

Een aanmaning of betalingsherinnering is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt om zijn verplichting na te komen. Een aanmaning wordt in principe alleen verstuurd als de termijn, waarbinnen de verplichting had moeten plaatsvinden, is verstreken.

Verschil betalingsherinnering en aanmaning

Hoewel de termen betalingsherinnering en aanmaning vaak door elkaar worden gebruikt, zit er wel degelijk een verschil tussen.

Betalingsherinnering:
Over het algemeen betreft de betalingsherinnering een vriendelijke herinnering aan het feit dat de betalingstermijn verstreken is en of je op korte termijn alsnog de betaling wil voldoen. Naast een herinnering per mail, kan er gekozen worden voor een telefonische herinnering en/of een herinnering per brief.

Aanmaning:
De aanmaningsbrief is dwingender van toon dan de betalingsherinnering. De aanmaning betreft een laatste herinnering en bied je een allerlaatste kans om alsnog de betaling te voldoen, alvorens de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven. Daarnaast wordt hierin gewaarschuwd voor de consequenties bij het uitblijven van een betaling, zoals de verschuldigdheid van rente en incassokosten. Je kunt een aanmaning ontvangen per post en/of e-mail. Een telefonische aanmaning is ook mogelijk.

Aanmaning ontvangen, wat nu?

Indien je een aanmaning hebt ontvangen, raden we je aan om zo snel mogelijk over te gaan tot betaling. Dit onder andere om te voorkomen dat de kosten oplopen. Bij het uitblijven van een betaling, kan de schuldeiser er namelijk voor kiezen om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Deze incassokosten zijn geheel voor jouw rekening. Verder kan de schuldenaar rente eisen.

Aanmaning onterecht ontvangen

Aanmaning onterecht ontvangen? Indien je onterecht een aanmaning hebt ontvangen, kun je het beste direct na ontvangst de schuldeiser schriftelijk mededelen waarom je niet van plan bent om te betalen. Dit betreft de bezwaarbrief tegen een onterechte aanmaning van een deurwaarder of schuldeiser. Wanneer je niet betaald en ook geen bezwaar aantekent, dien je rekening te houden met een tweede aanmaning.

Aanmaning voorkomen

Het beste kun je voorkomen dat het überhaupt tot een aanmaning komt. Over hoe je een aanmaning voorkomt, kunnen we heel kort zijn: betaal je facturen op tijd.