Home | Feature van de maand: vroegsignalering betaalachterstanden

Feature van de maand: vroegsignalering betaalachterstanden

Betaalachterstanden in de huur komen veel voor en zijn vaak geen goed teken. Met onze oplossing voor het melden van betaalachterstanden kun je als verhuurder eenvoudig voldoen aan je meldplicht in het kader van vroegsignalering betalingsachterstanden. Deze oplossing hebben we gebouwd in samenwerking met de NVVK, de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet. De NVVK is de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Samen kunnen we zo mensen helpen die financiële problemen hebben en ervoor zorgen dat jouw facturen alsnog worden betaald.

Een rem op de schulden

vroegsignalering betaalachterstandenGrote vaste lasten als energiekosten, huur of hypotheek en zorgverzekering worden vaak gestorneerd of later betaald, wanneer de privé cashflow even niet lekker loopt. Dat kan iedereen gebeuren natuurlijk, dat de uitgaven en inkomsten even niet aansluiten. Maar dat moet niet te lang duren. Voor jou als verhuurder niet, maar eigenlijk voor niemand. Als achterstallige betalingen opstapelen ontstaat al snel een groeiende schuldenlast. Wanneer mensen echt in de problemen komen, legt dat niet alleen druk op hen, maar ook op de maatschappij. Daarom is het belangrijk dat bij een vermoeden van financiële problemen snel wordt gehandeld. Sinds januari 2021 is er een wetswijziging op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Deze schrijft voor dat de vroegsignalering van schulden op basis van signalen door derden een wettelijke taak is van de gemeenten. Zorgverzekeraars, nutsbedrijven en woningverhuurders zijn sindsdien verplicht betaalachterstanden te melden bij de gemeenten. Zo kunnen gemeenten proactief hulp aanbieden aan hun inwoners.

De oplossing voor vroegsignalering in Debitan

In Debitan kun je voortaan snel en eenvoudig betaalachterstanden van je huurders melden bij de gemeente. Onze oplossing voor vroegsignalering maakt het mogelijk gegevens laagdrempelig te delen met de juiste organisatie, die vervolgens contact opneemt met de huurder. Daarmee heb jij je huurfactuur nog niet betaald. De reguliere workflow voor debiteurenbeheer laat je gewoon doorlopen. Ook afspraken voor een betalingsregeling kun je gewoon maken. Mocht inderdaad externe hulp komen voor je huurder, dan neemt die vanzelf contact met jou op. Tot die tijd voldoe jij met onze oplossing in Debitan aan je meldingsplicht en doe je wat je kunt om jouw huurder te laten betalen. Blijf vooral in contact. Communicatie is key. Ook of juíst bij betaalachterstanden.

Meer over de oplossing.