Home | Help! Mijn debiteur is failliet!

Help! Mijn debiteur is failliet!

We zijn natuurlijk hartstikke positief nu veel ‘Coronamaatregelen’ worden versoepeld. Dat maakt echter niet meteen goed wat er de afgelopen maanden is ontstaan (of juist is uitgebleven). We zien dat er toch bedrijven zijn die ‘het’ niet overleven. Vaak heeft dat ook te maken met de situatie van vóór de Coronacrisis, maar het neemt niet weg dat het heel naar is en grote gevolgen heeft. Het faillissement van de één, kan aanzet geven tot het faillissement van de ander. En dat gaan we jou niet laten gebeuren natuurlijk. Wat kun je doen?

Het zekere voor het onzekere

Eigenlijk moet je je vanaf dag één al indekken. Ook als er geen gevaarlijke virussen en andere overmacht situaties zijn. Je weet tenslotte niet altijd wat er gaat gebeuren en wat er allemaal plaatsvindt achter de voordeur van je klant. Daarom kun je bij aanvang van een samenwerking alvast een kredietrapport opvragen, om meer te weten te komen over het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van je klant. Mocht je dan al twijfelen, dan kun je er nog voor kiezen om een kredietverzekering af te sluiten op een specifieke of alle vorderingen bij je debiteur. Je betaalt de kredietverzekeraar een premie over de omzet, maar je bent wel verzekerd van die omzet, mochten er problemen ontstaan. Voor buitenlandse debiteuren (Corona is tenslotte overal), kun je je met een exportkredietverzekering ook nog verzekeren tegen openstaande vorderingen bij klanten in het buitenland.

Omgaan met failliete debiteuren

Als je je niet hebt ingedekt (wat bij veruit de meeste bedrijven het geval is, dus schaam je niet!), kan een faillissement van je klant best rauw op je dak vallen. Want wat kun je nu doen? Wanneer een faillissement is uitgesproken door de rechtbank, is het meteen van kracht. De curator neemt de leiding over en is dus automatisch jouw contactpersoon. Als je geleverde goederen wilt terugvragen, kun je daarvoor een verzoek indienen bij de curator. Ook kun je melding maken van de openstaande vordering. De schuld bij jou wordt dan toegevoegd aan de totale schuld die moet worden afgehandeld in het faillissement. Dit is overigens geen garantie dat je krijgt waar je eigenlijk recht op hebt. Je komt onderaan het rijtje, waarin organisaties als de Belastingdienst en het UWV bovenaan staan.

Uitzonderingen op de regel

In uitzonderlijke gevallen wordt de onderneming van je klant alsnog voortgezet, onder leiding van de curator. Het kan dan zijn dat jouw product of dienstverlening nog steeds nodig is. Hierover maak je afspraken met de curator. Zo dek je je alvast in, zodat leveringen of diensten na de datum van het faillissement nog wel worden betaald. Een andere mogelijkheid is het eigendomsvoorbehoud. In dat geval krijg je als leverancier je nog onbetaalde goederen weer terug van de curator, mits je jouw afspraken kunt aantonen. Een andere optie is het retentierecht. Dan kan de curator jouw openstaande factuur alsnog betalen, wanneer jij de afgesproken goederen of diensten gewoon levert. Dit zijn allemaal situaties die tijd (en vaak ook geld) kosten. Je krijgt in veel gevallen (lang) niet terug waar je recht op hebt. Strak debiteurenbeheer en je goed laten informeren bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen, kunnen je veel stress (en geld!) besparen.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het tackelen van jouw debiteuren?


Neem contact met ons op

debiteur